Budownictwo to niezwykle popularny kierunek techniczny, na którym kształci się inżynierów wyspecjalizowanych w budowie i rozbiórkach obiektów budowlanych. Budownictwo rozróżnia się pomiędzy lądowe i wodne. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie między innymi w biurach projektowych, lub w instytucjach infrastruktury państwowej. Przewidywane zarobki stoją na wysokim poziomie, bardzo prawdopodobne są możliwości objęcia stanowisk kierowniczych, związanych z zarządzaniem zespołem pracowników o dużej liczebności.

Program studiów obejmuje wiele zajęć praktycznych, związanych z projektowaniem lub laboratoryjnych, oczywiście, z racji technicznego charakteru specjalności niezwykle istotne są przedmioty takie jak matematyka czy fizyka. W ubiegłym naborze, o jedno miejsce na kierunku budownictwo starało się około 3,5 osoby.