Kulturoznawstwo jest kolejnym znakomitym przykładem typowych studiów uniwersyteckich, a przy tym kierunkiem utrzymującym się w czołówce, spośród wybieranych przez ubiegłorocznych maturzystów. Ogólny charakter i tematyka kulturoznawstwa powoduje, że prowadzone w jego ramach zajęcia dotykają wielu obszarów kultury i sztuki, między innymi filmu, teatru, muzyki, literatury, czy malarstwa. Studenci dogłębnie penetrują każdą z dziedzin kultury, skupiając się przede wszystkim na jej historii i zróżnicowaniu w różnych rejonach świata.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w charakterze krytyka, recenzenta (znamiona dziennikarstwa), lub podjęcia pracy naukowej w wybranej przez siebie dziedzinie. Okres studiów gwarantuje podejmującym je maturzystom szereg fascynujących wykładów, obcowania z kulturą i sztuką na wielu płaszczyznach, poznanie wielu światopoglądów i ogólnej wiedzy historycznej, filozoficznej, etc. W przeciwieństwie do dziennikarstwa, o którego indeks ubiegało się kilkanaście osób, kulturoznawstwo zazwyczaj legitymuje się kilkoma osobami walczącymi o jedno miejsce. Skala trudności również wydaje się odwrotnie proporcjonalna, przewaga praktyki nad teorią w przypadku dziennikarstwa sprawia, że dla osób prawdziwie tą materią zainteresowanych, będą to studia znacznie łatwiejsze. Niestety w przypadku kulturoznawstwa ścieżka kariery zawodowej nie jest tak jasna i przejrzysta, wielu absolwentów bezskutecznie poszukuje pracy w zawodzie, jednak osoby kreatywne i posiadające dodatkowe kwalifikacje znajdują zatrudnienie w mediach, instytucjach oświatowych czy kulturalnych, etc.