Wbrew ogólnie przyjętemu rozumowaniu, ekonomia nie jest nauką wyłącznie ścisłą, zamkniętą w szufladzie z cyframi i równaniami. W rzeczywistości, praktykujący zawodowo ekonomista musi posiadać obszerną wiedzę z pogranicza wielu różnorodnych dziedzin, także pozornie kojarzonych z kierunkami uniwersyteckimi. Bieżące monitorowanie otoczenia rynkowego, działań konkurencji i zapotrzebowania konsumentów na określone dobra i usługi, oraz wyciąganie konstruktywnych z punktu widzenia ekonomii wniosków, należy do codziennych zajęć ekonomisty. Jest to najbardziej ogólny spośród kierunków ekonomicznych, co sugeruje już z resztą sama nazwa kierunku. Obranie konkretnej, węższej drogi, odbywa się na poziomie specjalizacji – każda spośród prowadzących ten kierunek uczelni oferuje określone specjalności, wybierane zazwyczaj na drugim roku.