Decyzja o wyborze określonego kierunku studiów, która ma największy bodaj wpływ na przyszłe życie zawodowe, jest ściśle uzależniona od posiadanych przez nas predyspozycji, charakteru czy zainteresowań. Osoby odznaczające się uniwersalnymi zainteresowaniami, dotąd lepiej radzące sobie z językiem polskim, a uczulone na matematykę czy chemię, przeważnie decydują się na podjęcie edukacji na uniwersytecie. Obecnie mnogość humanistycznych kierunków pozwala na zaspokojenie indywidualnych potrzeb niemal każdego kandydata – najczęściej kojarzona z uniwerkiem filologia polska lub klasyczna nie jest wcale najbardziej popularnym spośród nich. Przed maturzystami stoi szerokie pole wyboru – od filozofii, poprzez klasyczne i nieco bardziej orientalne filologie, aż do kierunków typowo medialnych, czy politycznych. Nieregularne trendy, związane z wzmożoną popularnością niektórych kierunków studiów są szczególnie widoczne właśnie w murach uniwersytetów – dobrymi przykładami mogą być psychologia, resocjalizacja, japonistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna i temu podobne, które w ostatnich latach przeżywały swój renesans.

Ale uniwersytet, zgodnie z symbolicznym znaczeniem humanizmu to także przedmioty ścisłe – wydziały fizyki, chemii, matematyki, geografii, czy biologii, zdobywają co roku tysiące nowych studentów. Często ścisłe kierunki uniwersyteckie są dobrą alternatywą dla prowadzonych na politechnice odpowiedników, ze względu na niższe progi punktowe i zbliżony poziom nauczania. Uniwersytecka informatyka nie jest może tak prestiżowa jak ta prowadzona na politechnice, jednak z pewnością kształceni na niej żacy stają się wysoce wykwalifikowanymi pracownikami.