Marketing i zarządzanie, z racji ogromu prowadzących kształcenie w tym zakresie uczelni prywatnych i publicznych, trudno zakwalifikować do określonej grupy. Z pewnością jednak ma on najwięcej wspólnego z ogólnie pojętą ekonomią. Jak podają statystyki, w ciągu ostatnich kilku lat marketing i zarządzanie był najczęściej wybieranym kierunkiem studiów w skali kraju. Jest to o tyle zrozumiałe, że za tym wyborem przemawiają perspektywy ogromnych zarobków na stanowiskach, należących do kadry zarządzającej. Oczywiście, nie jest powiedziane, że zaraz po opuszczeniu murów uczelni, absolwent zasypany zostanie ofertami pracy, spełniającymi jego najodważniejsze zachcianki, jednak w odniesieniu do innych, zwłaszcza uniwersyteckich kierunków, ścieżki kariery są w tym przypadku zarysowane o wiele wyraźniej. Nie należy mylić popularności kierunku z ilością osób, ubiegających się o jedno miejsce na nim. W rzeczywistości, z racji bardzo wielu instytucji oświatowych, prowadzących studia na kierunku marketing i zarządzanie, progi punktowe nie są drastycznie wysokie.

Program nauczania obejmuje wiedzę z zakresu finansów, bankowości, rachunkowości, zarządzania kapitałem ludzkim, a nawet psychologii czy socjologii. Niemniej istotna jest znajomość przepisów prawnych zarówno polskich, jak i zewnętrznych regulacji Unii Europejskiej. Absolwent kierunku jest wykwalifikowany do zarządzania podległymi jednostkami w firmach i instytucjach różnego rodzaju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru finansów i bankowości.