Kierunek dziennikarski jest prowadzony na większości uniwersytetów w kraju, często jako specjalizacja w ramach kierunku politologia lub podobnego. Program nauczania obejmuje przede wszystkim zajęcia praktyczne, zorganizowane w pracownie – radiową, prasową i telewizyjną, w ramach których studenci poznają techniczne kulisy funkcjonowania mediów, a także trenują dykcję, zachowanie się przed kamerami, czy obsługi promptera. Wszystko to ma przygotować ich do zawodu reportera, komentatora, prezentera i wielu innych stanowisk obecnych we współczesnych redakcjach.

Pozostała część zajęć poświęcana jest ogólnym, teoretycznym zagadnieniom z zakresu systemów politycznych i medialnych w Polsce i na świecie, historii powszechnej, historii mediów, prawa (zwłaszcza prasowego), filozofii i wielu innych przedmiotów. Studenci, w zależności od warunków, jakie oferuje dana uczelnia, często pracują w terenie, wykorzystując profesjonalny sprzęt rejestrujący, montują przygotowane materiały w pracowni komputerowej, a zaliczenia często opierają się nie na wiedzy teoretycznej, lecz praktycznych umiejętnościach. Kierunek ten jest ostatnimi czasy bardzo popularny, maturzyści chętnie decydują się na wstąpienie w szeregi „czwartej władzy”, choć w istocie same studia dziennikarskie nie gwarantują pewnego zatrudnienia. Podobnie jak w przypadku większości kierunków uniwersyteckich, bezrobocie jest niestety wśród absolwentów częstym zjawiskiem, dlatego też większość magistrów decyduje się na ukończenie drugiego fakultetu, lub studiów podyplomowych, celem podniesienia swoich kwalifikacji i wybicia się na tle ogromnej konkurencji.