Kierunki ekonomiczne, stawiane były zawsze na równi z technicznymi pod względem perspektyw zawodowych. Absolwentom tychże wróżono świetlaną przyszłość, jako posiadaczom konkretnego, ścisłego zawodu, który zawsze będzie przydatny. Najpopularniejszymi obecnie kierunkami ekonomicznymi są już od wielu lat finanse i rachunkowość, ekonomia, oraz towaroznawstwo. W ubiegłym roku o indeks tychże kierunków ubiegało się w skali kraju odpowiednio 22 tysiące dla ekonomii i ponad 15 tysięcy maturzystów w przypadku finansów i rachunkowości. Towaroznawstwo jest kierunkiem nieco mniej obleganym, jednak w trzecim z kolei w obrębie uczelni ekonomicznych.

Statystyka ta szczególnie nie dziwi, zwłaszcza w obliczu tak prężnie rozwijających się branży finansów i bankowości, które to dziedziny skupiają stanowiska najlepiej w kraju opłacane. Studia te zawierają w sobie przede wszystkim ogrom nauk ścisłych – matematyki, fizyki i podobnych, takie też przedmioty są honorowane wśród kandydatów na powyższe kierunki.

Wybór uczelni ekonomicznej wydaje się więc decyzją bardzo rozsądną, wiążącą się jednak z koniecznością posiadania przez kandydata zdolności i predyspozycji, umożliwiających przejście stosunkowo trudnych egzaminów – umiejętności analitycznego myślenia, zdolności numeryczne, to cechy, które z pewnością ułatwią życie studenta ekonomii.