Jako praktycznie najbardziej popularny spośród oferowanych przez uczelnie przyrodnicze kierunek, ochrona środowiska zasługuje na kilka zdań ją charakteryzujących. W najszerszym, uogólnionym sensie, program nauczania ma na celu przygotować studentów do analizowania i opracowywania metod likwidacji negatywnych skutków postępu technicznego i innych czynników, mających wpływ na degradację środowiska naturalnego. Przedmioty znajdujące się w rozkładzie studiów magisterskich to między innymi biologia, geologia, geografia, hydrologia, ekologia, matematyka i fizyka, instrumenty i technologie ochrony środowiska i temu podobne. Szeroko opracowywany jest także temat unijnych środków ochrony środowiska, i wszelkich przepisów prawnych z tym związanych.

Studia te mają charakter nie tylko teoretyczny, lecz także praktyczny. Żacy uczestniczą w ćwiczeniach terenowych i prowadzą prace laboratoryjne, co ma wprowadzić ich w zakres przyszłych obowiązków zawodowych. Kierunek ten jest szczególnie popularny wśród kobiet, przyszłe perspektywy zatrudnienia są umiarkowanie klarowne, zwłaszcza w ramach współpracy unijnej.