Stomatologia, to kierunek, który co roku pojawia się w każdym niemal artykule, newsie, czy informacji, podsumowujących rekrutacje na uczelnie wyższe. Podaje się go jako przykład pędu do nauki i niezwykłych ambicji młodych ludzi w Polsce. Niezmiennie bowiem od wielu lat, o indeks stomatologii ubiega się od dwudziestu do nawet przeszło trzydziestu osób. Znane są przypadki szczególnie upartych kandydatów, którzy mimo wielu porażek dostają się w końcu za piątym czy siódmym razem na wymarzony kierunek. Dla porównania możemy podać, że tak prestiżowy i elitarny niemal wydział aktorski na łódzkiej filmówce osiąga podobne wyniki „dostawalności”.

Jak wcześniej wspomniano, przeważającą część studentów stanowią na stomatologii kobiety. Studia te wiążą się z ciężką pracą przez cały okres edukacji, dużym poświęceniem, ograniczeniem prywatnych zajęć na rzecz kolejnych zaliczeń i egzaminów. Mówi się jednak, że stomatologia jest najbardziej estetyczną spośród nauk medycznych, najbardziej więc odpowiednią dla kobiet, choć związaną z nie mniejszą odpowiedzialnością za zdrowie pacjenta. Studenci przyswajają przez pierwsze lata wiedzę z zakresu medycyny ogólnej, by dopiero po czasie wejść w obszar specjalizacji. Ukończenie kierunku skutkuje otrzymaniem dyplomu lekarza medycyny i możliwością rozpoczęcia dwuletniej specjalizacji pierwszego lub drugiego stopnia. Większa część absolwentów decyduje się na rozpoczęcie prywatnej praktyki, mimo dużych kosztów, związanych z koniecznością nabycia specjalistycznego sprzętu i rygorystycznych wymogów unijnych, przepisów Sanepidu i obowiązków, płynących z przynależności do Izby Lekarskiej. Stomatolog prowadzący praktykę prywatną może związać się współpracą z Narodowym Funduszem Zdrowia i świadczyć część usług refundowanych z budżetu państwa. Absolwenci stomatologii często kształcą się także w zakresie protetyki dentystycznej, a więc rzemiosła wykonywania protez zębowych, a także implantologii, czy chirurgii stomatologicznej (specjalizacje po studiach zasadniczych). Szczególnie wykonywanie i wszczepianie implantów wiąże się ze stosunkowo wysokimi zarobkami.