Informatyka od wielu już lat święci triumfy popularności na uczelniach technicznych w kraju i poza jego granicami. Perspektywy wysokich zarobków, obcowania z zaawansowaną technologią i sprzętem wykraczającym poza aktualne standardy wabi wielu maturzystów, decydujących się na podjęcie edukacji na poziomie wyższym. Wielu spośród nich już w momencie składania papierów na wymarzony kierunek posiada szeroką wiedzę z zakresu programowania i temu podobnych. W programie nauczania znajduje się oczywiście obszerny blok matematyczno-fizyczny, jednak w trakcie 5-letnich studiów, studenci poznają tajniki języków programowania, administrowania sieciami komputerowymi i wielu innych zagadnień z obszaru informatyki.

Możliwości zatrudnienia, stojące przed absolwentami informatyki, legitymującymi się dyplomem inżynierskim są bardzo szerokie – mogą pracować w różnorodnych firmach o profilu informatycznym, zajmujących się produkcją lub dystrybucją sprzętu i oprogramowania, zajmować się administrowaniem sieciami komputerowymi, lub wdrażaniem systemów komputerowych na obszarze firm prywatnych i instytucji publicznych. Zarobki na każdym spośród tego typu stanowisk przeważnie utrzymują się na bardzo zadowalającym poziomie, a możliwości szybkiego awansu i objęcia kierowniczego stanowiska są wysoce prawdopodobne.