Kierunki przyrodnicze wypełniają lukę pomiędzy wcześniej już wspomnianymi. Są kierowane do osób szczególnie zainteresowanych funkcjonowaniem świata ożywionego i nieożywionego, budową człowieka, świata roślin i zwierząt, geologią, geografią i innymi, podobnymi naukami.

Niegdyś zdecydowanie bardziej popularne, dziś uczelnie przyrodnicze oferują nowe, atrakcyjne kierunki, dostosowane do współczesnych realiów. W ubiegłym roku najczęściej wybieranym spośród nich był kierunek inżynieria środowiska, o indeks starało się w tym przypadku nieco ponad 17 tysięcy osób. Nieco dalej uplasowała się ochrona środowiska i biotechnologia, z wynikami oscylującymi wokół 13 tysięcy osób. Od lat już najbardziej prestiżową uczelnią przyrodniczą w kraju jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, to tam właśnie adepci nauk przyrodniczych najchętniej składali swoje papiery.